آمریکا به طالبان مشروعیت می‌دهد

هیات گفتگوکننده طالبان با امریکا، در امارات متحد عربی گفته اند در صورت که آمریکا، عربستان سعودی، امارات و پاکستان تضمین کنند، دولت آینده افغانستان به فرد منتخب این گروه واگذار می‌شود، شش ماه اعلام آتش بس خواهند کرد. منابعی از طالبان به رسانه‌های پاکستانی گفته‌اند که در نشست ابوظبی از سوی امریکا به طالبان پیشنهاد شده تا با یک آتش‌بس شش ماهه موافقت کنند و هم‌چنان بخشی از حکومت وحدت ملی در آینده سیاسی افغانستان باشند، اما طالبان پذیرش این خواست را به دریافت ضمانت برای واگذاری دولت آینده به فرد منتخب این گروه مشروط کرده است. درحالی‌که آمریکا مایل است گفت‌وگوها با طالبان در محور به‌رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان و ادغام طالبان در بدنه سیاسی کشور پیش برود، گروه طالبان درپی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی، حذف نام رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و لیست تحریم‌های آمریکا، آزادی صدها زندانی طالبان و تسلط در نظام سیاسی فراگیر در افغانستان است. برای رهبری سیاسی طالبان قانع کردن فرماندهان جنگی که در نبرد افغانستان فعال‌اند، به یک توافق سیاسی که شکست تعبیر نشود، کار دشواری خواهد بود؛ زیرا این فرماندهان، بر نیرو، منابع و اسلحه سیطره دارند؛ درحالی‌که رهبران در بیرون از افغانستان و بیشتر در پاکستان و قطر و اکنون به‌خاطر مخالفت عربستان سعودی با قطر، رفته رفته در امارات متحده عربی به‌سر می‌برند و زندگی آرام و آسوده‌ای دارند. از این رو طالبان تاکنون از موضع خود که رد مشروعیت دولت و خروج آمریکا از افغانستان است، کوتاه نیامده اند. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین مساله در این نشست، زمینه‌سازی گفت‌وگوی مستقیم طالبان با دولت افغانستان خواهد بود. اگر طالبان به این درخواست آمریکا و حامیان افغانستان تن دهند، می‌توان گفت گره کور روند صلح افغانستان باز شده و برای تحقق این امر چشم انداز روشن‌تری را پیش‌بینی کرد. طالبان می‌گویند، که روزگذشته گفتگوهای تفصیلی با نمایند‌گان عربستان سعودی، امارات متحده عربی وپاکستان دربارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و نیز دربارۀ امن و بازسازی افغانستان داشته‌اند. درهمین حال؛ حکومت افغانستان می‌گوید، که هیئت گفتگو کنندۀ حکومت به رهبری عبدالسلام رحیمی برای آغاز گفتگوهای نزدیکی با طالبان و گرفتن آماده‌گی برای گفتگوهای رو در رو میان دو طرف، به ابوظبی مستقر شده است اما روز گذشته، طالبان هرگونه دیدار با نماینده‌گان حکومت را رد کردند. مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور افغانستان که او نیز در ابوظبی بود درصفحۀ تویترش به آمدن صلح در کشور ابراز خوشبینی کرده‌است. از سویی هم سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته‌است، که پاکستان در کنار همکاران بین‌المللی و سایر شرکا متعهد به صلح و آشتی در افغانستان است. یک سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا دربارۀ نشست امارات گفته‌است:"ما از هر گونه اقداماتی که دولت پاکستان برای پیشبرد امنیت، ثبات و همکاری در جنوب آسیا پیش می‌رود، استقبال میکنیم از جمله تقویت مذاکرات میان طالبان، دولت افغانستان و دیگر شهروندان افغانستان". یادآوری می کنیم، که مقامهای ادارۀ ترامپ، موضع امریکا را دربارۀ پاکستان در ماه‌های اخیر سخت تر کرده‌اند و تعلیق آوردن صدها میلیون دالر به این کشور بخشی از این موضع‌گیری می‌باشد. با این حساب پیش‌بینی می‌گرد که دولت آمریکا به دنبال مشروعیت دادن به گروه طالبان است. طالبانی که در طول ۱۵ سال گذشته همواره دولت آمریکا را دشمن و غاصب خطاب کرده و به دیده اشغال‌گر به آنان نگاه کرده است، حالا به دنبال مشروعیت گرفتن از همین دولت اشغال‌گر برامده است. این امر به روشنی نشان می‌دهد که این گروه تحت امر مستقیم آمریکا قرار داشته و از سوی این آنان تجهیز و تمویل می‌گردند.

Go to top