منتشرشده در: سیاست
زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، در سفر دوره‌ای خود، دوباره به کابل آمد و امروز صبح با سران دولت افغانستان دیدار کرد. این مقام آمریکایی در سفر ۱۰ روزه خود، به پاکستان، عربستان و قطر رفت و سرانجام دیروز با سران دفتر طالبان در دوحه، دیدار و گفتگو کرد. این‌که سفر خلیل‌زاد به کشورهای مذکور و گفتگو با نمایندگان طالبان، نتیجه‌بخش بوده یا خیر، بحث جداگانه‌ای است اما از جهاتی سفر این مقام آمریکایی…
منتشرشده در: سیاست
دوشنبه 23 میزان یکی از روزهای کاری پارلمان بود، و باید اعضای مجلس بالای وظیفۀ خود حضور می‌یافتند، ولی تنها یک نمایندۀ زن در مجلس حاضر شد!!!. هرچند غیر حاضری اعضای مجلس امری تازه و غیر عادی نیست، ولی ثبت حاضری یک نفر بعنوان یکی از روزهای کاری، مایۀ خجالت پارلمان خواهد بود. زیرا نمایندگان خود ادعای ساختن و تعدیل و عمل به قوانین را دارند. هرچند کمپاین می‌تواند بهانۀ خوبی برای حضور نیافتن باشد، اما اگر پای وظیفه شناسی…
منتشرشده در: سیاست
اسمش «جمال احمد» و از خاندان مشهور «خاشقجی» در مدینه بود. او که در دهه هشتاد و نود قرن گذشته میلادی، کارش را با روزنامه‌نگاری شروع کرده بود، به تدریج به یک کارشناس مسائل سیاسی و سیاستمدار و بعداً به یک منتقد سرسخت دولت سعودی تبدیل شد. خاشقجی شصت‌ساله، که زمانی سردبیر یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب عربستان به نام «الوطن» بود، به عنوان روزنامه‌نگار نزدیک به محافل قدرت در ریاض و مشاور دولت عربستان یاد می‌شد اما با قدرت‌گیری «محمد…
منتشرشده در: سلام اول

انتخابات پیشرو فرصت خوبی برای مردم افغانستان است تا با استفاده از آن جهت ایجاد پارلمان سالم و پویا که تمثیلکنندهی ارادهی مردم این سرزمین باشد، اقدام نمایند. نباید فراموش کرد که افغانستان، هم در مدیریت سیاسی داخلی و هم در تعاملات منطقهای و بینالمللی با مشکلات جدی مواجه میباشد. پراکندگی و گونههای متفاوت بافتهای قومی، مذهبی و زبانی از یکسو، نگرانیها از تقلب در انتخابات، اختلافات درونی حکومت، ناامنی، رکود اقتصادی و افزایش روزافزون فقر و بیکاری از جانب دیگر مشکلاتیاند که امروزه دامنگیر مردم این سرزمین میباشند. وابستگی افغانستان به قدرتهای بزرگ در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چالش دیگری است که حکومت افغانستان را در تامین منافع ملی به مشکل مواجه ساخته است. مشکلات و چالشهای مذکور و در اثر آن بیانگیزهشدن مردم جهت شرکت در انتخابات پیشرو نیز بهعنوان عمدهترین چالش به شمار میآید، اما آگاهی و اطلاع دقیق مردم از اوضاع جاری و اقدام خردورزانه و برخاسته از شعور سیاسی برای کاهش مشکلات و چالشهای موجود میتواند کمک قابل توجهی در برگزاری انتخابات سالمتر و شفافتر نماید. حضور نهادها و نمایندگیهای جامعهی بینالمللی برای نظارت از انتخابات و تامین امنیت آن، فرصت دیگری است که افغانستان را در دموکراتیک ساختن قدرت و برگزاری انتخابات نسبتاً شفاف کمک خواهد کرد.

مردم ضمن درک نقش مهم خود، باید مسئولیتشان را نیز بدانند که فرصت به وجود آمده زمینهساز پارلمان کارآمد یا غیرکارآمد خواهد بود. چنانچه انتخاب مردم با دقت و برمبنای شایستگی، تعهد و توانایی انتخاب شوندگان صورت گیرد بدون تردید پارلمان آینده کارآمد و پویا خواهد بود و اگر انتخاب براساس تعلقات و بهصورت سلیقهای، بدون درنظرداشت مسئولیت اجتماعی صورت گیرد پارلمان پیشرو کارآیی و پویایی لازم را نخواهد داشت. بنابراین، قوت و ضعف پارلمان آینده نتیجهی تصمیم و انتخاب ۲۸ میزان سال جاری مردم این سرزمین میباشد.

موضوع دیگری که تاحدودی مردم را در انتخاب به مشکل مواجه میسازد تعدد کاندیدای این پروسهی مهم و ملی است. عدهای از ناگزیری در بند روابط و تعلقاتی که نسبت به نامزدهای انتخاباتی دارند و تعدادی هم در اثر عدم آگاهی و درک لازم از نقش و مسئولیتشان، از انتخاب دقیق و مسئولانه باز میمانند. انتظار میرود کاندیدای محترمی که احتمال کامیابیشان را پایین ارزیابی میکنند، با درک این مسئولیت که پراکندگی و ضیاع آراء مردم ضربهی جبرانناپذیر بر سرنوشت جمعی و همگانی است، با انصراف از این پروسه بزرگی و صداقتشان را نسبت به مردم نشان دهند. از جانب دیگر، مسئولیت اجتماعی مردم ایجاب میکند که برای جلوگیری از ضیاع آراءشان در مورد انتخاب فرد اصلح از میان کاندیدای متعدد توافق نمایند.
مردم بهعنوان رکن اساسی انتخابات، در انتخابشان به دور از هرنوع رابطه و تعلق، معیار توانایی نمایندگی، تعهد خدمتگزاری به مردم و تخصص در قانونگذاری را مدنظر قرار دهند. با توجه به ضرورت جدی آگاهی عامه از پروسهی انتخابات و نقش کلیدی مردم، رسانههای تصویری، صوتی و چاپی در مورد توضیح اهمیت انتخابات و نقش و مسئولیت مردم در این پروسه رسالت اطلاعرسانیشان را انجام دهند. جامعهی جهانی، نهادهای بینالمللی و جامعهی مدنی نیز پروسهی انتخابات را بهصورت جدی نظارت نموده و ارادهیشان را در این خصوص قبل از برگزاری انتخابات، به سمع مردم افغانستان برسانند.

حکومت وحدت ملی برای تامین امنیت انتخابات، ضمن بهکارگیری هرنوع امکانات و تجهیزات داخلی از همپیمانهای خارجی خود استمداد نماید.با استفاده از الگوی موفق تامین امنیت عاشورای سال جاری، مردم برای تامین امنیت انتخابات نیز با حکومت همکاری و اقدام جدی را روی دست گیرند.

منتشرشده در: سلام اول

دولت عربستان سعودی عمیقا ریشه در وهابیت دارد و زمانی نسبتاً طولانی است که به این تفکر مذهبی که یکی از شاخه های اسلام سلفی است نزدیک شده است. محمد ابن عبدالوهاب، رهبر مذهبی این شاخه مذهبی در حدود سه قرن پیش وهابیت را تاسیس کرد، محمد ابن عبدالوهاب یکی از متحدان اصلی محمد بن سعود بوده است، که به عنوان بنیانگذار اولیه آل سعود، و سپس عربستان سعودی شناخته می شود.

ولیعهد عربستان سعودی در نشست خبری و همچنین در گفتگویی با نشریه انگلیسی گاردین گفته که تصمیم قاطع دارد که علیه قرائت های افراطی از اسلام به پا خاسته و مبارزه کند و تلاش خود را بر اصلاحات اقتصادی مورد نیاز جامعه عربستان متمرکز کند. محمد بن سلمان گفته است که 70 درصد سعودی‌ها زیر 30 سال سن دارند. او گفته: صادقانه بگویم که ما 30 سال دیگر وقت خود را هدر نخواهیم کرد که با افراط گرایی اسلامی مبارزه کنیم. ما از همین حالا علیه اسلام افراطی به پا خواهیم خواست و آن را به سرعت نابود خواهیم کرد. او تأکید کرد که ما به آنچه پیش تر دنبال می کردیم، باز خواهیم گشت. ما به یک اسلام معتدل باز خواهیم گشت که درهایش به سوی جهان و دیگر مذاهب دیگر باز باشد.

به نقل از واشینگتن پست؛ در اولین نگاه، اعلام ولیعهد عربستان در این باره، امیدهای تازه ای را در بعضی‌ها ایجاد کرده است. آنان می گویند شاید بالاخره حکومت به شدت محافظه کار و مذهبی سعودی در برابر انتقادهای طولانی که خواستار بردباری و آزادی بیشتر در جامعه عربستان شده اند، تسلیم شده است. در همین حال، بسیاری دیگر هشدار داده اند که سخنان محمد بن سلمان در این باره به هیچ‌وجه روشن و واضح نیست. آنان می گویند که محمد بن سلمان نمی گوید که " اسلام معتدل" مورد نظر و خواست او چه نوع اسلامی است، چه مختصاتی دارد و به چه اسلامی شبیه است. آنان سخنان ولیعهد عربستان سعودی را در چهارچوب بازاریابی سیاسی توصیف کرده‌اند و می گویند که این سخنان بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و به هدف ایجاد تحرک اقتصادی بیان شده تا به هدف تغییر در رسوم و رفتارهایی که ریشه های چندین دهه ای در جامعه عربستان دارد.

به طور کلی می توان گفت بن سلمان در هویت سازی وهابیت جدید و تغییرات سیاسی با چالش های اساسی مواجه است. نگاه وهابیت به هویت سلف است که در شئون جامعه نقش بسته، در حالی که مؤلفه های بن سلمان بر بازیابی هویت ملی عربی پایه ریزی شده است. در حوزه دینی نیز تعاریف و تعابیر وی در بسیاری از موارد مغایرت چشم گیر با تعالیم وهابیت دارد؛ از اینرو این گسست فکری-اجرایی و مذهبی- اجتماعی در جنبه های سیاسی تأثیرات نمایانی در آینده خواهد داشت و سناریوهای متعدد زیر را محتمل می کند:

- ظهور نسخه یا ورژن جدیدی از وهابیت که اصول حداقلی خود را زیر پا بگذارد، از تمام آموزه های خود درباره زنان، جوانان، اقتصاد و ... بگذرد و تأیید کننده اقدامات بن سلمان باشد.

- سکوت جریان های حنبلی و وهابی و پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار، به امید آمدن پادشاهی که به وهابی ها نزدیک باشد و محدودیت های آن ها را بردارد.

- ایجاد انشقاق و شکاف میان روحانیون و مفتی های وهابی و گرایش وهابی های مخالف به جریان های مذهبی رقیب همچون اخوانی ها یا جریان سلمان العوده و تضعیف وهابیت.

- خروج نهاد دینی از اتحاد با آل سعود(که بسیار بعید است)، این سناریو زمانی امکان پذیر است که وهابی ها یا نهاد دینی برای خود قدرت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی متصور باشند، زیرا این چهار بعد قدرت، در برابر آل سعود دوام نخواهند آورد.

قیام مسلحانه علیه آل سعود که از دل وهابیت بیرون آید، همچون شورش اخوانی ها علیه ملک عبدالعزیز بر سر اختلاف نظر در مورد تطبیق دین با دنیای مدرن یا قیام جهیمان العتیبی در دهه 1970 در مکه و تلاش برای اشغال کعبه.

منتشرشده در: سیاست
وکیلان پیشین بسیاری از ولایات و بلخ در مجلس نماینده‌گان به سه دسته، دسته‌بندی می‌شوند.      ۱- آنانی که نمی‌دانند و نمی‌دانند که نمی‌دانند (یعنی جهل مرکب دارند) این دسته هم در مجلس و هم در رسانه‌ها بسیار با جرأت گپ‌ می‌زنند؛ مثلن اگر از اعضای این دسته در رسانه‌یی پرسیده شود که آرمان شما چیست که در پارلمان می‌روید. در پاسخ می‌گویند: «من اَرمان مَرمان ندارم چون از ۱۵ ساله‌گی در مسکو زنده‌گی کردیم و اَرمان‌های خوده کشیده دِلُمه…
منتشرشده در: سیاست
برگرفته از منشور انتخاباتی سید حسن صفایی اگر به گذشته وکالت و کارکرد نمایندگان فعلی پارلمان نیم نگاهی انداخته شود، دیده می‌شود که در کار وکالت ناتوان بوده و یا هم در این مدت هشت سال، به اموری پرداخته‌اند که هیچ گونه بازخورد عام المنفعه نداشته و بر مبنای منافع ملی انجام نیافته است. کارکرد ضعیف این وکلا در عرصه انکشافی، قانون گذاری، وحدت اجتماعی و نداشتن استراتیژی دراز مدت سبب شده است که ولایت سرپل علی رغم داشتن منابع…
منتشرشده در: سیاست
انتخابات از مولفه‌های دموکراسی و زیربنای جامعۀ مردم سالار است. مردم افغانستان در 17 سال حکومتِ بعد از طالبان، کم ازکم شش دور انتخابات آزاد، فردی و سِری را تجربه کرده اند، قرار است تا ده روز دیگر برای هفتمین بار پای صندوقهای رای رفته و در پهلوی رقم زدن سرنوشت خود، شانس نامزدان را نیز امتحان کنند. انتخابات‌های پیشین به همین آسانی که ذکر کردیم هم سپری نشد، بلکه هر کدام از شش دوره دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خود را…
منتشرشده در: سلام اول

قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب با دو شرکت امریکایی و انگلیسی به نام های افغان‌ کرستال و طلای افغان بر خلاف تمام قوانین نافذه در افغانستان است.

آمریکا در سال‌های حضورش در افغانستان همواره با استفاده خصمانه از منابع طبیعی و معادن افغانستان، دست به غارت سرمایه ملی کشور زده است. گزارش‌های زیادی از حفاری‌های خودسر خارجیان و انتقال مواد معدنی افغانستان به آمریکا و اروپا وجود دارد. دولت افغانستان تا هنوز موفق نشده است کنترول هوایی و زمینی کشور را به صورت کامل در دست داشته باشد تا از غارت سرمایه ملی جلوگیری کند.

ذخایر مواد معدنی افغانستان یکی از بزرگرترین ثروت‌های انباشته، دست ناخورده و آینده ساز کشور بوده که بدون شک ساختمان آینده افغانستان مدرن وتعین مسیر آن به سوی توسعه وترقی از راه منابع معدنی افغانستان میگذرد.

سوگ‌مندانه در درازنای نبرد تحمیلی نزدیک به چهار دههٔ اخیر در افغانستان، غارت منابع معدنی کشور یکی از بزرگرترین اهداف آمریکا در افغانستان بوذه و این اهداف غارت‌گرانه در اوج بحرانی ساختن کشور توسط دولت موجود به مثابه مجری اهداف تاراجگرانه در سرزمین اشغالی تحقق می‌یابد‌.

حراست وپاسداری ازثروت‌های ملی و ذخایر زیرزمینی افغانستان به مثابهٔ گرانبهاترین میراث مادی این خطهٔ خونین ونجات این گنج بزرگ، وظیفه ورسالت هر هم‌وطن میهن‌دوست وشرافتمند افغانستان است.

در زیر ابر‌ و غبار جنگ غارتگرانه و مصنوعی افغانستان، ذخایر طبیعی کشور بی‌صدا به غارت می‌رود. در ادامه این رویکرد، این‌بار قرار داد استخراج معدن مس بلخاب که بزرگ‌ترین معدن مس جهان است و معدن طلای بدخشان با امتیاز بسیار کم و به صورت غیرقانونی امضا شد.

با وجود اعتراضات يک تعداد نهادهاى نظارت کننده بر معادن افغانستان، قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب در امريکا امضا گرديد.

اين دو قرارداد بزرگ ميان وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت سنترلمیتد در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن دی سی امريکا، امضا شده است.

با وجودی که در مسوده قرارداد اکتشاف و استخراج طلای بدخشان و معادن مس بلخاب، هنوزهم تضاد منافع وجود دارد؛ اما قرارداد آن با حق الامتیاز پائین امضا شده است.

نهادهای ناظر بر معادن افغانستان قرارداد اکتشاف و استخراج مس بلخاب و طلای بدخشان را، «چپاول معادن و توطئه بین المللی» می دانند. رييس اجرايى ديدبان شفافيت افغانستان، امضای این دو قرارداد را «چپاول معادن و توطئه بین المللی» خوانده و گفته است که حکومت به ویژه رئیس جمهور محمد اشرف غنی، به نحوی در این مورد «معامله گری سیاسی» کرده، که هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن کشوراست. به گفته او، این دو قرارداد، با اعمال نفوذ برخی مقام های داخلی و کشور های امریکا و بریتانیا صورت گرفته و تمامی منفعت آن، به شرکت های قراردادی بر می گردد.

معدن مس بلخاب با مساحت ٤٥٧ کيلومتر مربع، در منطقۀ «پاى مير سيد مراد» ولسوالى بلخاب سرپل، در ١٥٠ کيلومترى مرکز این ولایت قراردارد که بزرگ‌ترین معدن مس جهان محسوب می شود.

معدن طلاى ويکادور بدخشان‌‌ در ٥٠ کيلومترى در شمال شهر فيض آباد در ولسوالى «راغ» ولايت بدخشان، موقعيت دارد که موجوديت طلای با کيفيت بلند، در آن ثابت شده است. اين معدن، ٢ متر عرض و ٣٥٠ متر طول دارد؛ اما در مورد ذخيرۀ آن تا کنون کدام سروى صورت نگرفته است.

منتشرشده در: سیاست
داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سفردو روزه به ولایت بلخ با اقشار مختلف صحبت نمود و برای باشندگان بلخ وعده‌های زیادی داد. با توجه به سفرهای متعدد رئیس جمهور به بلخ، راه بندان و پیاده گردی و ایجاد مشکل برای باشندگان مزار شریف در تمامی این سفرها تکرار شد، ولی برخی نکات این دوره متفاوت از سفرهای قبلی آقای غنی به بلخ بود. اول: همزمان با حضور رئیس جمهور شبکه‌های انترنتی برای دو روز از فعالیت بازماندند…
Go to top