سومین دور محکمه وزیر پیشین مخابرات برگزار می‌شود

قرار است سومین دور محکمه ویژه وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز سه‌شنبه چهارم جدی برگزار شود. یک منبع معتبر در سترمحکمه تأیید کرد که سومین دور محکمه ویژه عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی،4جدی برگزار می‌شود.

Go to top