کمیسیون انتخابات افغانستان به دنبال اصلاح فن‌آوری بایومتریک

کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌گوید که از یک فن‌آوری جدید در این سیستم استفاده خواهد کرد یا این‌که سیستم کنونی را اصلاح خواهد نمود.

ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت است: “بدون شک در انتخابات ریاست جمهوری از سیستم بایومتریک استفاده می‌شود، اما این به آن معنی نیست که سیستم کاملا ناقص بوده باشد. با حکومت در رأیزنی هستیم که برای انتخابات ریاست جمهوری از یک نوع جدید فن‌آوری و یا هم اصلاحات در این فن‌آوری استفاده نماییم”.

وی می‌گوید: برنامه‌های روی دست دارند تا ثبت‌نام رأی دهند‌گان نیز با استفاده از روند بایومتریک صورت گیرد.

اما فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی کلا ناقص بود، زیرا نه برنامه آن اساسی بود و نه هم آموزش درستی برای چگونگی استفاده از آن داده شده بود.

وی تأکید می‌کند که باید در انتخابات ریاست جمهوری این روند و این وضعیت تغییر کند.

Go to top