وزارت اطلاعات و فرهنگ : ناشران محتویات تفرقه‌آمیز نشر نکنند

معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ در نشست مشترک کمیسیون ارزیابی ناشران خارجی و داخلی، از آن‌ها خواست که محتویاتی را به نشر نرسانند که باعث ایجاد تفرقه‌های قومی و مذهبی گردد و نیز در مغایرت با منافع ملی و قوانین نافذ افغانستان باشد.

سید آقاحسین فاضل سانچارکی در این نشست که روز یکشنبه، ۲ جدی برگزار شد، در ادامه افزود که در حفاظت از حقوق مصنفین، مولفین و پدیدآورندگان آثار فکری، علمی و معنوی و درراستای چنین حفاظتی، یک سلسله قوانین و مقرراتی تصویب شده و در کشور در حال اجرا است .

وی گفت که مهمترین آن، قانون مصنف، مولف و پدیدآورندگان آثار و قانون کاپی رایت می‌باشد.

سانچارکی در ادامه بیان داشت که آمریت کاپی رایت در سال‌های اخیر بیش از ده هزار شماره آی.اس.بی.ان را به مولفان، ناشران و متقاضیان صادر کرده و به بیش از ۵۷ قضیه شکایات رسیدگی صورت گرفته است.

Go to top