سومین سفر خلیل‌زاد به افغانستان و منطقه آغاز شد

وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که زلمی‌خلیل‌زاد نماینده ویژه این وزارت در امور صلح افغانستان، سومین سفر خود به افغانستان و کشورهای منطقه را آغاز کرده است.

سومین سفر خلیل‌زاد به افغانستان و منطقه آغاز شد

وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که زلمی‌خلیل‌زاد نماینده ویژه این وزارت در امور صلح افغانستان، سومین سفر خود به افغانستان و کشورهای منطقه را آغاز کرده است.

در خبرنامه وزارت امور خارجه امریکا آمده است که این سفر آقای خلیل‌زاد از تاریخ 2 دسمبر آغاز و 20 دسمبر پایان خواهد یافت.

در خبرنامه آمده که آقای خلیل‌زاد در جریان این سفرش به افغانستان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و قطر سفر و با مقام‌های این کشورها پیرامون صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد.

خبرنامه افزوده که آقای خلیل‌زاد در دیدار با رهبری حکومت وحدت ملی و سایر سیاسیون افغان از اراده قوی امریکا برای تامین صلح در افغانستان اطمینان داده و از آنان نیز خواهد خواست تا در این راستا با جدیت همکاری کنند.

آقای خلیل‌زاد در دو سفر قبلی خود به افغانستان و منطقه، با رهبران حکومت وحدت ملی، شماری از سیاسیون افغان و مقام‌های برخی از کشورهای منطقه دیدار و گفتگو کرده بود.

آقای خلیل‌زاد همچنان در سفرهای قبلی خود، با نمایندگان گروه طالبان نیز در امارات متحده عربی دیدار کرده و روی برخی مسایل گفتگو کرده بود.

آقای خلیل‌زاد پس از پایان این سفرهای خود، ابراز امیدواری کرد که تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گروه طالبان وارد گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شود.

Go to top