تکمیل کار ۳ پروژه برنامۀ ملی میثاق شهروندی در سمنگان

کار ساختمانی ۳ پروژه انکشافی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات در ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان تکمیل شده است. احمد ضیا رحیمی مسوول ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ولایت سمنگان می‌گوید که این پروژه‌ها شامل کانال آب زراعتی و دیوار محافظوی می‌باشد، پروژه‌های مذکور، ۵۵۲۰۷۳۷ افغانی هزینه برداشته که از سوی بانک جهانی و دولت افغانستان پرداخت شده است. به گفته آقای رحیمی، پروژه اول، کانال آب زراعتی در قریه پس حصار است که ۱۳۸ متر طول دارد که هم اکنون ۲۲۸ خانواده از این پروژه بهره‌مند شده اند.

پروژه دوم که کار آن تکمیل شده، دیوار محافظوی در قریه غازی مرد ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان است. مسوول ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی می گوید که این دیوار ۵۰ متر طول و ۳ متر ارتفاع دارد و زمین‌ها و املاک ۲۰۸ خانواده را در قریه مذکور از خطر سیلاب‌ها حفاظت می‌کند. و پروژه سوم نیز یک دیوار محافظوی در قریه کلور پایین است که با طول ۲۴۰ متر کار ساختمانی آن تکمیل شده است. انتظار می‌رود که این دیوار زمین‌های زراعتی ۱۴۰ خانواده را در قریه کلور پایین از خطر سیلاب‌ها حفظ کند.

باشنده‌های قریه کلور پایین می‌گویند که در موسم بهار نسبت به بارندگی و بلند رفتن سطح آب در کانال موجود در آن قریه، آب از کناره‌های کانال به زمین‌های زراعتی سرریزه کرده و آنها از زمین‌ها و باغهای شان، حاصلات زراعتی و میوه‌جات را جمع کرده نمی‌توانستند اما ساخت این دیوار از تخریب زمین‌های زراعتی و باغ‌ها توسط سرازیر شدن آب جلوگیری کرده است.

در همین حال مسوولان برنامۀ ملی میثاق شهروندی می‌افزایند که پروژه‌های مذکور در کنار دیگر مزایای که به مردم داشته اند، سبب اشتغال زایی نیز شده اند. به گفته این مسوولان، کار ساختمانی ۳ پروژه مذکور، ۴۰۴۵ روز کاری را برای کارگران فنی و غیر فنی فراهم کرد.

Go to top