جوانان

جوانان (4)

منتشرشده در: جوانان
سوالات عمودی 1 – اولین ماه در در جنتری هجری قمری – یکی از شهر های بزرگ ایران است    2 – متضاد یسار  -  حرف ندا برای دور و نزدیک   3 – مار در دهن دارد و کژدم در دم خود  -  کسی که بر کشوری سلطنت کند   4 – تکرار آن نام یک نوع سنگ نما  می شود    5 – آشکار ساختن ، پیدا کردن   6 –اشیای گران قیمت و زینتی مخصوص زنان را…
منتشرشده در: جوانان
شماری از د‌انش‌آموزان د‌ر ولایت بلخ می‌گویند‌ که برخی از آموزگاران د‌ر مکتب‌ها با آنان رفتار خشونت‌آمیز د‌ارند‌.آنان می‌گویند‌ د‌ر موارد‌ی آموزگاران به جای آنکه از بهر افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های د‌انش‌آموزان تلاش کنند‌، با رفتار خشونت‌آمیز سبب د‌لسرد‌ی د‌انش‌آموزان نسبت به روند‌ آموزش می‌شوند‌. هنوز هم د‌ر برخی از مکتب‌های ولایت بلخ، د‌انش‌آموزان گواه لت و کوب و رفتارهای تحقیر‌آمیز از سوی آموزگاران شان استند‌.با اد‌امه این روند‌ از یک سو روحیه ابتکار د‌انش‌آموزان به تحلیل می‌رود‌ و از…
منتشرشده در: جوانان
1-                اثرپذيري انسان، موجودي اثرپذير و آموزش بردار است و به طور غريزي و طبيعي، ديده‌ها و شنيده‌ها را مي‌آموزد. اين طبيعت انساني در دوران جواني، از زمينه‌ها و توانايي بيشتري برخوردار است و از آن جايي كه فكر و دل جوانها هنوز دچار دغدغه روزگار و انواع مسائل فردي و اجتماعي نشده شرايط بسيار مناسبي براي يادگيري دارد و قلب و دل او مانند زمين آماده كشت، هر دانه‌اي را مي‌پذيرد و مي‌پروراند. ـ دل جوان، آماده پذيرش آموزشهاست…
منتشرشده در: جوانان
اگر شما صدبار یک رژیم سیاسی را عوض و بدل کنید اما فرهنگ مردم همان باشد- یعنی باورهایشان همان باورها باشد، احساسات عواطف و هیجانات شان همان احساسات و عواطف و هیجانات باشد و خواسته‌هایشان همان خواسته ها باشد – باز به دست خودشان نظام جدید سیاسی را تبدیل می کنند به عین رژیم سیاسی سابق. و این سلسله ادامه دارد. آنچه باید پدید آید تغییر در فرهنگ است. یکی از آموزه های مشترک همه ادیان و مذاهب جهانی اتفاقا…
Go to top