کودکان

کودکان (1)

منتشرشده در: کودکان
    پیش نیاز رسول خدا(ص) درباره رفتار با کودکان بیانی دارد که قابل تأمل است، ایشان می‌فرمایند: "مَنْ کانَ عِنْدَهُ صَبِىٌّ فَلْیَتَصابَ لَهُ؛ هر کس با کودک سروکار دارد، با او کودکانه رفتار کند."[1]این سخن در عین حالی که ساده و عام فهم بیان شده، از ژرفنای ویژه‌ و شناخت عمیق روانشناسی کودک برخوردار است. اگر صرفاً متولیان تربیتی ما در بخش آموزش به این آموزه توجه کنند، بسیاری از مشکلات حال و آینده کشور رو به حل شدن…
Go to top