​آشنایی با اصطلاحات سیاسی و فرهنگی(12)

آشنایی با اصطلاحات سیاسی و فرهنگی(12)

پراتوریانیسم و تباهی سیاسی؛ دخالت نظامیان در سیاست، یکی از جنبه‌های شگفت‌انگیز و نیز عمومی نوسازی سیاسی به شمار می‌آید. گروه نظامیان حاکم و کودتاها، شورشهای نظامی و رژیمهای نظامی، در جوامع آمریکای لاتین، پدیدهای دایمی بوده اند و در خاورمیانه نیز تقریباً به همین اندازه رواج داشته اند.

اکو نومیسم: مقدم داشتن اقتصاد و تامین معیشت مردم بر سیاست و مبارزه نویسی.               

آنار شیسم: آرش در لغت یونانی بمعنی حکومت است (آنارشی) یعنی بدون حکومت یا زمامدار و لذا معاف از مصائب اجتماعی در حقیقت مسلک آنارشیسم حکومت را تنها باعث ناراحتی و بدبختی مردم و اجتماع می‌داند، مبنای فکری بر پایه دشمنی با دولت استوار است ( آشوب طلبی و هرج و مرج خواهی ) .

انتر ناسیونالیسم: عقاید وسیاست‌هایی که بر منافع مشترک اقوام و ملتها تکیه می‌کند و با ملی‌گرایی(ناسیونالیسم)در تضاد و تقابل است.                 

اصلاح طلبی: طرفداری از سیاست تغیرات زندگی اجتماعی یا اقتصادی یاسیاسی با روشهای ملایم و بدون تنش‌زائی در جامعه و از راه‌های دموکراتیک.

دموکراسی (مردم سالاری): اصطلاح دموکراسی از اصطلاحات موضوعه تمدن یونان باستان است و مراد ازآن حکومت مردم بر مردم است، امروزه سیستم دموکراسی عبارت از حکومت مردم است که بوسیله اکثریت آحاد ملت از طریق انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس ملی اجرا می‌گردد، دموکراسی عبارت است از حق همگانی برای شرکت در تصمیم‌گیری در تمامی جامعه، در موارد بخصوصی زمامدار می‌تواند مستقیما به آراء عمومی مراجعه نماید که آنرا رفراندم یا رجوع به آراء عمومی گویند .

رادیکالیسم: گرایش به دیدگاه سیاسی تندرو در مقابل میانه‌روی، احترام به مالکیت خصوصی افراد معنای آن یعنی تندروی، دیدگاه‌های تند پیرامون مسائل سیاسی.

تسامح و تساهل: روا دانستن و محترم شمردن وجود عقاید و آراء مختلف و گوناگون سیاسی و ... ، تسامح و تساهل یکی از اصول مهم لیبرالیسم و دموکراسی جدید است.

کاپیتالیسم (نظام سرمایه داری) : سیستمی که در آن مالکیت خصوصی سرمایه تعیین کننده نظام اقتصادی و سیاسی جامعه است.

سوسیالیم (جامعه گرایی): مفهوم این اصطلاح سابقا ً کنترل تمام شئون حیاتی اعضاء جامعه توسط دولت بوده است که بالطبع شامل کنترل مؤسسات اقتصادی هم می‌شد ولی امروزه معنی آن شامل کنترل تمام امور اقتصادی و صنعتی است به نفع مردم که بوسیله مالکیت دولت نسبت به کلیه دستگاه‌های تولیدی اعم از صنعتی و کارخانجات و وسایل حمل و نقل و امور بانکی و غیره باشد انجام می‌گیرد .

سوسیال دموکراسی: شاخه‌ای از سوسیالیسم که بر اصل مردم‌سالاری (دموکراسی) برای دگرگونی‌های اجتماعی و اصلاح طلبی تاکید دارد و نه بر انقلاب.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Go to top