پلان کاری الحاج سید حسن صفایی کاندیدای ولسی جگه

تمامی طرح‌هایی را که در ذیل برایتان ذکر می کنم، برنامه‌هایی است که به صورت کوتاه مدت و دراز مدت، درولایت سرپل قابل اجرا است و اینجانب تعهد می سپارم که بخاطر برآورده ساختن هرکدام آنها، تلاش نمایم و به شما حسابی بدهم، از جمله راه‌هایی که می تواند به برآورده ساختن این اهداف ما را یاری کند، تصویب بودجه و تخصیص آن درپلان انکشافی حکومت و تصویب آن از جانب پارلمان کشور است، متعهد می شوم که در راستای تخصیص بودجه فشارهای لازم را به وزارت مالیه و نهادهای مربوطه وارد ساخته و پلان‌های انکشافی ولایت سرپل را شامل بودجه ملی بسازم.

چند نکته را به صورت دقیق و واضح میخواهم با شما مردم عزتمند شریک بسازم:

 • هیچگاهی وعده ای نمی‌دهم که درتوانم نباشد، اگر رای شما را با مطرح ساختن وعده‌های دروغین تصاحب کنم و وفا کرده نتوانم، فرق من با کسانی که همین راه را می روند، چیزی نخواهد بود.
 • وکالت پارلمان با ریاست جمهوری فرق می کند، از همین جهت انتظار ما از وکیل پارلمان درحد وکیل پارلمان است، محدوده‌ی صلاحیت‌های هرکدام را باید تشخیص دهیم.
 • وعده می سپارم که از تمامی صلاحیت‌های قانونی خویش استفاده خواهم کرد، زیربار هیچ طمع و زوری نخواهم رفت.
 • درتصویب بودجه برای ولایت سرپل، حداعظم تلاشم را خواهم کرد تا بودجه ای را به حکومت بقبولانم که بتواند نیازهای اساسی مردم سرپل را دربخش‌های انکشافی، زراعت و تجارت، بتواند تکافو کند.
 • هیچ وقت از تلاش برای بهبود ولایت سرپل منصرف نخواهم شد.
 • مسئوولان ولایتی سرپل را درجهت تحکیم امنیت و وحدت ملی، یاری خواهم رساند.
 • آماده‌ام تا هرشش ماه، تمامی کارکردهایم را به محضر شما مردم عزتمند گزارش دهم.
 • انتظار نداشته باشید که یک شبه تمامی مشکلات را حل کنم، برایم فرصت بدهید و دوباره حسابی بگیرید که به کجا رسیده است؟
 • منابع طبیعی و معادن متعلق به شماست؛ در استخراج آن مطابق قانون تلاش خواهم کرد.
 • متعهد هستیم تا سرپل را به بنگاه اقتصادی شمال‌ تبدیل نماییم.
 • سرپل این ظرفیت را دارد که از طریق بندهای برق داخلی به مرکز زراعتی افغانستان تبدیل شود
 • اصلاحات، خیالی و ایده آل نیست، با عمل و اقدام می تواند صورت بگیرد، شما در روز انتخابات به وظیفه‌ی خویش عمل کنید و ما در برآورده ساختن آرزوهایتان اقدام می کنیم.
 • گام اول تغییر عمل است، ولایت سرپل ضرورت جدی به تغییر دارد، آماده ام تا به وظیفه‌ی خویش عمل کنم و نماینده شما مردم با عزت باشم.
 • داشتن سرک، آب آشامیدنی و دسترسی به خدمات صحی، حق تمامی شهروند سرپل است، ولسوالی ها ضرورت بیشتر دارند، و ما متعهد هستیم تا در فراهم ساختن سرک، آب و خدمات صحی رایگان تلاش نماییم.
 • ولایت سرپل درتناسب به ظرفیتی که دارد، رشد نیافته است، متعهد هستم تا درجهت سرمایه گذاری تاجران و زمینه سازی کاریابی، با نهادهای همکار، تلاش نمایم.
 • حفظ وحدت ملی در سرپل مسئولیت هرکدام ما است، در این زمینه، با ایجاد راه کار مشخص تلاش خواهم کرد تا زمینه گفتگوهای بین الاقوام را فراهم ساخته و با هماهنگ ساختن شورای ملی و شورای ولایتی در حل منازعات محلی اقدام خواهم کرد.
 • همانگونه که در بخش تعلیم و تربیه و ارتقای ظرفیت تحصیلی جوانان کارکردم و خدمت نمودم، باورمندم که در نمایندگی از شما مردم عزتمند خدمات بیشتری انجام خواهم داد.
 • وعده می سپارم که امتیاز ولایت سرپل را در بودجه ملی برابر با ولایت‌های همجوار گرفته و مطابق قانون در ارتقای ولایت سرپل از درجه سوم به درجه دوم و درجه اول تلاش خواهم کرد.
 • تعهد می سپارم که جهت ایجاد و راه اندازی میدان هوایی آبرومند درولایت سرپل، تلاش نمایم و همیشه به شما مردم گزارش دهم.
 • خودم را متعهد می دانم درصورت انتخاب شدن، هر سه ماه به مردم بزرگ ولایت سرپل حسابی بدهم و گزارش خودرا به صورت کتبی و شفاهی عرضه بدارم. آماده هستم از تمامی کارکردهای گذشته ام در عرصه خدمتگذاری به فرهنگ و اندیشه، دفاع نمایم و آماده هستم از تمامی کارکردهایم درصورت انتخاب شدن، جوابگو باشم.
 • موقعیت جغرافیایی، آبدات تاریخی و مناطق توریستی ولایت سرپل می تواند تبدیل به یک فرصت اقتصادی شود، ما این فرصت را فراهم خواهیم ساخت.

طرح‌های پیشنهادی

درصورتی که انتخاب شوم، روی طرح ذیل با جان و دل تلاش خواهم کرد:

1. اعمار کانال های زراعتی و سرمایه گذاری بالای بند های بزرگ آبی ولایت سرپل جهت تبدیل زمین های بایر و لامزروع به زمین های زراعتی.

2. توجه در احداث پروژه های انکشافی در سطح ولایت

3. توجه به احداث بند های برق آبی

4. تمدید شبکه های مخابراتی در ساحات نیازمند.

5. تمدید شبکه های آب صحی در شهر سرپل، نواحی آن و ولسوالی های شش گانه.

6. تمدید شبکه های برق در اطراف شهر سرپل و ولسوالی های شش گانه.

7.ا ایجاد خط رنوی میدان هوائی و تجهیزات مربوط آن.

8. استخراج معادن و پروسس آن توسط دستگاه های مدرن و عصری.

9. شروع مجدد اسفالت سرک های داخل شهر سرپل.

10. اسفالت سرک های بین ولسوالی ها مخصوصاً سرک سرپل- بلخاب.

11. توجه به احداث سرک اسفالتی بین ولسوالی بلخاب و ولایت بامیان.

فرصت‌ها و چالش‌ها

ولایت سرپل از ولایت‌های غنی و با ظرفیتی است که در صورت مدیریت سالم و ارائه راه‌کارهای مناسب و سنجیده شده، می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی رشد به سزای داشته و به یک ولایت نمونه تبدیل شود. باتوجه به فرصت‌ها و چالش‌های موجود، من و تیم انتخاباتی‌ام تلاش خواهیم کرد که تا با در نظر گرفتن چالش‌ها از فرصت‌ها استفاده بهینه و اعظم صورت گیرد.

فرصت‌ها

1. موجودیت منابع بزرگ آبی مانند دریای بلخاب، فرصت مناسبی برای پرورش انواع حبوبات، نباتات و درختان می باشد. در صورت اعمار بندها تولیدات زراعتی فوق العاده افزایش می یابد.

2. موجودیت منابع بشری( افراد متخصص) ارزان.

3. علاقه مندی سکتورخصوصی جهت سرمایه گزاری درسکتور زیربنا و منابع طبیعی.

4. امکانات دسترسی کافی به تولید برق آبی.

5. موجودیت معادن مختلف با ظرفیت کافی.

6. موجودیت دشت های وسیع و امکانات آبیاری برای رشد و توسعه سکتور زراعت.

7. موجودیت مواد خام کافی برای رشد صنعت و خود کفایی.

8. موجودیت و دستیابی به مواد تعمیراتی در تطبیق پروژه های انکشافی.

9. علاقه مندی دولت، دونر ها و موسسات همکار در تطبیق پروژه های زیربنائی.

10. موجودیت شرکت های ترانسپورتی برای انتقال اموال تجارتی.

11. موجودیت صنایع دستی از قبیل قالین بافی، گلیم بافی وغیره

12. دسترسی به شبکه های مخابراتی و انترنیت.

13. علاقه‌مندی سکتور خصوصی در تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنائی.

14. موجودیت امنیت در مرکز ولایت سرپل و شماری از ولسوالی‌ها که برای رشد وانکشاف زیربناها مساعد است.

چالش‌ها و مشکلات عمده

1. مخروبه بودن راه های مواصلاتی ولسوالی ها با مرکز که سبب عدم دسترسی دهاقین، بخصوص تولید کنندگان سبزیجات و میوه جات به بازار می گردد.

2. توجه اندک دولت و موسسات همکار در تطبیق پروژه های انکشافی من‌جمله بندها و آبگردان ها و تولید برق از منابع آبی و آبیاری دشت های للمی.

3. دسترسی کم مردم به انرژی برق.

4. عدم دسترسی کم مردم به شبکه های مخابراتی وانترنیتی.

5. میزان استفاده کم مردم از آب صحی.

6. نداشتن میدان هوایی

7. ارایه خدمات محدود شهری از طرف شاروالی ها به شهروندان سرپل.

8. عدم توجه به عصری سازی دستگاه های پروسس مواد نفتی، ذغال سنگ و استفاده مؤثر از ظواهر معدنی سرپل.

9. کاهش منابع آبی، افزایش تقاضا برای آب و آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی.

10. سرازیر شدن سیلاب های مدهش و با نظرداشت کوهستانی بودن و سیلبر ها و اثرات منفی آن بالای اجتماع و تاسیسات زیربنائی.

11. عدم تنظیم اصناف مختلف شهری و تمرکز زیاد آن در قسمت مرکزی شهر.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 میزان 1397 ساعت 14:17

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Go to top