مرگ خاموش در زمستان!

 

یکی از مشکلات کشور ما امروزه مشکل محیط زیست است. از الوده‌گی هوا گرفته تا عدم رعایت بهداشت و نظافت و ... اما کمتر به این موضوع توجه و پرداخته شده است. نه مردم این مشکل را جدی می‌گیرند و نه دولت به آن چنان که باید توجه می‌کند. در حالی که آلودگی محیط زیست مرگ خاموش است و خطرش کمتر از خطر گروه‌های تروریستی نیست. حال می‌خواهیم در این نوشته محیط زیست را در ادبیات کهن فارسی جست‌وجو کنیم.

پاسخ گفتن به این پرسش که «دیدگاه متون ادبیات فارسی در مورد محیط زیست چیست؟» کار آسانی نیست. به یک معنا مسائل مربوط به محیط زیست در متون نظم و نثر فارسی که آیینه فرهنگ ماست جلوه‌ای ندارد و نمی‌توانسته است داشته باشد چرا که مسائل محیط زیست معضل و مشکل انسان مدرن است نه انسانهای روزگاران گذشته.

نیاکان ما هرگز نه با گسستگی لایه اوزون آشنایی داشتند و نه از فرسایش خاک و بحرانهای زیست محیطی بشر امروز رنج می بردند. بشر مدرن در فاصله کوتاه چند قرن منابعی را که در طی میلیونها سال شکل گرفته هوسناکانه به باد فنا داده و بحرانهای زیست محیطی اکنون به شکل نگرانیهایی وحشتناک انسان این روزگار را به خود مشغول داشته است. احساس خطر از بحرانهای مرتبط با محیط زیست و دستکاریهای ژنتیک و امثال آن بخش مهمی از ژانر وحشت در ادبیات و سینمای امروز دنیا را به وجود آورده است. تصورات و نگرانی‌هایی که در داستانها و فیلمهای سینمایی دنیای امروز به وفور به چشم می‌خورد در واقع کابوسهایی هستند که بشر امروز هراسناکانه در بیداری خویش می‌بیند.

سیر حوادث دنیای امروز نشان می‌دهد که بشر در مهار مشکلات زیست محیطی هر روز ناتوان تر می‌شود. تداوم این بحرانها و گره خوردن آنها با آشوبها و ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی یقینا به زودی خرد جمعی بشر را به نقطه‌ای می‌رساند که به ناگزیر، دل از مدعیان و پیغمبران سرشکسته دنیای امروز برگیرد و منتظر شود که « دستی از غیب برون آید و کاری بکند!»

این مشکل شاید از آن روزی شروع شد که بشر امروز نظام طبیعت و رابطه خود را با آن بر اساس «تنازع بقا» تعریف کرد و سودجویانه به حریم طبیعت دست اندازی نمود. شعار امروز بشریت بر اساس این نگاه به این دستور العمل بالقوه خطرناک منتهی شد که :

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

که در نظام طبیعت ضعیف پامال است!

این سخن شاید در روابط انسانها و اجتماع بشری حقیقت داشته باشد اما در دامان طبیعت این گونه نیست. در آن عرصه، همه موجودات به اندازه وسع وجودی خودشان از برکات این مادر مهربان برخوردارند. اگر حیوان قوی پنجه‌ای چون شیر، حیوان ضعیف تری را خوراک خود می‌کند حضور همان شیر در عرصه طبیعت توازنی را برقرار می‌کند که در نهایت به بقای نوع به اصطلاح ضعیف نیز کمک می‌رساند. اساسا در طبیعت همه موجودات به شکلی سودمندند، چرخه‌ای را تداوم می بخشند که به کمال هر یک، به مقتضای سعه وجودیشان می‌انجامد. به گفته سنایی:

گرچه خوبی، به سوی زشت به خواری منگر

کاندر این ملک چو طاووس، به کار است مگس!

و به قول سهراب :

و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد

و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون

و بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیزی کم داشت

و اگر خنج نبود، لطمه می‌خورد به قانون درخت

و اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزی می‌گشت

اما از منظری دیگر می‌توان ادعا کرد سخنوران پیشین به این مقوله توجه ویژه‌ای داشته اند. نگاه نیاکان خردمند ما به طبیعت همواره نگاهی همراه با قداست بوده و طبیعت را موجودیتی با شعور می‌دانسته اند. سعدی می‌گوید:

تسبیح‌گوی او نه بنی آدمند و بس

هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

در شعر سنتی فارسی به ویژه در شعر سبک خراسانی طبیعت جایگاهی والا دارد. در شعر برخی از شاعران این دوره، همچون منوچهری، با نام گلها و پرندگانی رو به رو می‌شویم که امروزه برای ما آشنا نیستند. متاسفانه رابطه نسل ما با طبیعت به حداقل خود رسیده است و کودکان ما و چه بسا خود ما اغلب از طبیعت، تصویری غیرشفاف در نظر داریم که از پس شیشه تلویزیون به ما نشان می‌دهند! در حالی که ادبیات فارسی را به شوخی و جدی «ادبیات گل و بلبل» می‌خوانند، کمتر دانشجوی ادبیاتی است که انواع بلبل و آوازها و ناله‌های مختلف این پرنده را در فصول و شرایط مختلف بشناسد.

در شعر شاعران سبک عراقی و هندی نیز طبیعت چون رنگین کمانی زیبا سایه گسترده است و ابیات سرایندگان و سخنوران زبان فارسی اغلب تصاویر و تابلوهایی بدیع از محیط زیست را فراروی نگاه ما قرار می‌دهد! در شعر نو- نیمایی - امروز نیز به وضوح طبیعت از عناصر اصلی تصویر پردازی است و شاعرانی چون نیما در این زمینه خوش درخشیده اند.

از نگاه شاعری چون حافظ « گل عزیز است» و باید صحبت او را غنیمت شمرد. شاعری دیگر گل فروش را به زیبایی نصیحت می‌کند:

ای گل فروش گل چه فروشی به جای سیم

وز گل عزیز تر چه ستانی به سیم گل!؟

از نگاه خاقانی گل سرخ از این رو نغز و زیباست که از عرق پاکیزه محمد مصطفی(ص) روییده است:

گرچه همه دلکشن اند از همه گل نغزتر

کو عرق مصطفی است وین دگران خاک و آب!

در سخن شاعر بزرگی چون نظامی ابیاتی هست که شایسته است به عنوان شعاری فرهنگ ساز مورد توجه متولیان محیط زیست قرار بگیرد. او در خسرو و شیرین در مورد بریدن و افکندن درختان به این باور کهن اشاره می‌کند:

از آن جنبش که در نشو نبات است

درختان را و مرغان را حیات است...

درخت افکن بود کم زندگانی

به درویشی کشد نخجیربانی

به باور این شاعر بزرگ قرن ششم کسانی که به درختان و جنگلها آسیب می‌رسانند برکتی از عمر نمی‌یابند چنان که نخجیربانان و شکارچیان از برکت در مال بی‌بهره اند و این پیشه شوم آنان را به درویشی و فقر دچار می‌کند. در همین زمینه وحشی بافقی می افزاید:

ما درخت افکن نه‌ایم، آنها گروهی دیگرند

با وجود صد، تبر یک شاخ بی‌بر نشکنیم!

بدین ترتیب، درخت افکندن و تبر بر ریشه درختان زدن تهمتی بوده است ناروا و ناپسند که نیاکان ما از آن تبری می‌جسته اند! متون ادب فارسی آکنده از حکایات و روایات و سخنان نغزی است که ما را به مهربانی با حیوانات تشویق می‌کند. به نظر سعدی:

سیاه اندرون باشد و سنگدل

که خواهد که موری شود تنگدل!

او از صاحبدلی حکایت می‌کند:

یکی در بیابان سگی تشنه یافت

برون از رمق در حیاتش نیافت

کله دلو کرد آن پسندیده کیش

چو حبل اندر آن بست دستار خویش

به خدمت میان بست و بازو گشاد

سگ ناتوان را دمی آب داد

خبر داد پیغمبر از حال مرد

که داور گناهان او عفو کرد!

...و اینها مشتی از خروار و اندکی از بسیار است!

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Go to top