«تعظیمِ هویّت» و «تکریمِ شخصیّت»

«پرنده بی پر و بال» و «انسان بدون آمال»

نه «قفس را تنگ» می داند و نه «مَحبَس را ننگ»،

زیرا نه «پَری برای پَریدن» دارد و نه «بالی برای بالیدن»!

مردمِ «احساسی» و «محروم از توسعه سیاسی»،

از «تنویر در رنج اند» ولی از «تحقیر نمی رنجند»!

«نَبیه را می فرسایند»، ولی «تنبیه را می ستایند»!

نه «غارت» را می فهمند،نه «حقارت» را.

نه «کرامت را درک» می کنند و نه «لئامت را ترک»!

تنها راهِ «افاده انسانیّت» و «اعاده عقلانیّت»،

«تعظیمِ هویّت» و «تکریمِ شخصیّت» است.

شفیعی_مطهر

-------------------------------

تعظیم: بزرگ داشتن،بزرگ کردن،احترام کردن

بالیدن: رشدکردن،بزرگ شدن،نموکردن،تناورگشتن

تنویر: روشن کردن،آگاه کردن،بیداری

نبیه: شریف، زیرک، دانا و آگاه

فرسودن: آزردن،ناتوان کردن

کرامت: بزرگی ورزیدن ،جوانمردبودن، بزرگی و ارجمندی، بخشندگی

لئامت: ناکس و فرومایه بودن،بخیلی،پست فطرتی،فرومایگی

افاده: فایده دادن،فایده رساندن،فایده گرفتن

اعاده: بازگردانیدن،برگردانیدن،از سر گرفتن

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Go to top